AS 900 M1

Rozhodující práci vykonávají 7mm prsty polních bran AS 900 M1 rozmístěné v rozteči 31,25 mm v 6 řadách. Hlavním úkolem při vláčení je odstranění plevelů.

 

Způsob funkce

Prsty při vláčení pronikají do půdy maximálně 2–3 cm, aby narušily a rozdrobily svrchní půdní krustu. Podporují tak lepší dýchání půdy a přerušují kapilaritu. Při tažení prstů po povrchu půdy dochází k vytrhání plevele, který se nachází v rané i pozdní fází klíčení, a k jeho odložení na povrch půdy. Zde poté plevel zasychá a odumírá. Takto lze zlikvidovat přibližně 90 % klíčenců plevele v porostu.

Nůžkové skládání

U polních bran AS 900 M1 existují dvě varianty skládání: pevné, nebo nůžkové skládání. Rozdíly mezi oběma skládáními jsou uvedeny níže:

Polní brány AS 900 M1 pevné

 • Lze je kdykoli zkrátit na pracovní šířku 6 m demontáží příruby
 • Přepravní výška 3,80 m
 • Jeden dvoučinný skládací válec
 • Jedna odstavná podpěra vzadu a dvě vpředu
 • Možnost montáže bez montážního držáku pouze po PS 200 M1
 • Vlastní hmotnost 950 kg

Polní brány AS 900 M1 s nůžkovým skládáním

 • Nižší přepravní výška 3,55 m
 • Montáží příruby lze kdykoli rozšířit na pracovní šířku 12 m
 • Dva dvoučinné skládací válce
 • Dvě odstavné podpěry vzadu
 • Možnost montáže bez montážního držáku po PS 300 M1
 • Vlastní hmotnost 1 200 kg

PŘESNOST

 • Rovnoměrný výsledek práce
 • Nezávislé přizpůsobování každého jednotlivého pole bran konturám půdního povrchu
 • Větší úhel zahnutí prstů pro nejlepší výsledek vláčení
 • Nepřetržité přizpůsobování polí bran půdě díky řetězovému závěsu
 • Rovnoměrný přítlak vidlic na pole bran v případě nerovností podkladu díky nezávislému zavěšení a bočnímu vyrovnání každé jednotlivé vidlice

VŠESTRANNOST

 • Možnost montáže 6mm, 7mm a 8mm prstů
 • Hmatací kola, která lze přizpůsobit rozchodu kol stroje
 • Možnost zkrácení AS 900 na 6 m demontáží příruby

KOMFORT

 • O 20 mm delší opotřebitelný konec prstů – delší životnost
 • Jemné skládání díky vačkovému řízení a delším hydraulickým válcům
 • Záchytné třmeny dolních táhel pro snadnější připojení bran
 • Centrální nastavování prstů každého pole s lehkým chodem díky spojům bez použití šroubů
 • Automatické otáčení bočních polí díky paralelnímu vedení

Oblasti použití
AS 900 M1

Polní brány v akci
Zákazníci APV o AS 900 M1

Povězte nám o vašich zkušenostech se stroji APV!

k Formuláři