Sada pro půdní rozbor

Popis produktu

Určení obsahu dusičnanů (NO3)

Půdní infiltrace (schopnost půdy absorbovat vodu)

Měření hodnoty pH (půdní voda)

Složka

Test agregátu a humusové stability

Posouzení typu půdy pomocí prstové zkoušky

Měření teploty půdy

Měření hodnoty pH (neutrální sůl)