Ochrana osobních údajů

Váš zájem nás těší a máme radost, že jste navštívili naše webové stránky. Ochrana vašeho soukromí je pro nás důležitá. Vaše údaje zpracováváme výhradně na základě zákonných předpisů (DSGVO, TKG 2003). Níže naleznete podrobné informace ohledně zacházení s vašimi osobními údaji při vaší návštěvě našich webových stránek „www.apv.at“.

 

Shromažďování, zpracovávání a využívání osobních údajů

Naše stránky můžete navštívit, aniž byste museli zadat údaje o vaší osobě. V takovém případě ukládáme pouze přístupové údaje bez souvislosti s konkrétní osobou (např. název vašeho poskytovatele internetových služeb, stránku, ze které jste nás navštívili, nebo název vyžádaného souboru). Tyto údaje jsou vyhodnocovány výhradně za účelem zlepšení naší nabídky a neumožňují identifikaci vaší osoby.

V případě navázání kontaktu prostřednictvím formuláře na našich stránkách navíc uložíme vaši IP adresu a datum a čas, kdy jste nás kontaktovali. Tyto údaje slouží jako zabezpečení na naší straně pro případ, že vaše údaje zneužije třetí osoba a zadá je na našich stránkách bez vašeho vědomí. Údaje nejsou předávány třetím stranám. Nedochází ani k porovnávání takto zaznamenaných dat s údaji, které byly případně zaznamenány jinými součástmi našich stránek.

Osobní údaje jsou shromažďovány pouze v případě, že nám je dobrovolně sdělíte při navázání kontaktu prostřednictvím on-line formuláře nebo e-mailu. Za účelem bezpečnosti zůstávají data po dobu čtyř týdnů uložena na serveru webových stránek a poté jsou ze serveru smazána. Vámi sdělené údaje využíváme.

Formulář pro zákazníky APV

 • Dosavadní práce se stroji APV     
 • Velikost firmy     
 • Zaměření firmy     
 • Důvod, proč jste se rozhodli pro produkty APV     
 • Preferované technické podrobnosti     
 • Četnost používání strojů     
 • Fotografie zákazníka nebo osobní fotografie     
 • Oslovení     
 • Jméno: křestní jméno / příjmení   
 • Ulice/číslo     
 • PSČ/město     
 • Stát     
 • Telefon     
 • Fax     
 • E-mail     
 • Internetové stránky     
 • Souhlas se zveřejněním telefonního čísla na internetových stránkách APV     
 • Souhlas se zasíláním informací prostřednictvím nabídek a novinek od firmy APV

Objednací formulář

 • Oslovení     
 • Jméno: křestní jméno / příjmení     
 • Firma     
 • DIČ     
 • Ulice/číslo     
 • PSČ/město     
 • Stát     
 • E-mail     
 • Telefon     
 • Osobní poznámka     
 • Souhlas se zasíláním newsletteru APV

Formulář pro odběr newsletteru

 • Jméno: křestní jméno /příjmení     
 • Název firmy     
 • E-mail     
 • Souhlas se zasíláním newsletteru APV     
 • Souhlas s využíváním osobních údajů společností APV GmbH za účelem zasílání novinek a informací o produktech.

Rozdělovník pro tisk – formulář

 • Název firmy     
 • Jméno: křestní jméno / příjmení     
 • E-mail     
 • Médium     
 • Ulice/číslo     
 • PSČ/město     
 • Stát     
 • Telefon     
 • Souhlas se zasíláním aktuálních tiskových zpráv o firmě APV – Technische Produkte GmbH.

Formulář pro uchazeče o zaměstnání

 • Oslovení     
 • Jméno: titul / křestní jméno / příjmení     
 • Titul za jménem     
 • Datum narození     
 • Státní příslušnost     
 • Ulice, číslo domu     
 • PSČ, město     
 • Telefonní číslo     
 • E-mail     
 • Důvod přihlášení     
 • Požadovaná mzda     
 • Životopis     
 • Písemná žádost o místo     
 • Vysvědčení     Fotografie     
 • Zdroj pro přihlášení     
 • Souhlas s ustanoveními na ochranu osobních údajů     
 • Osobní poznámka

Kontaktní formulář

 • Navázání kontaktu prostřednictvím     
 • Oblast použití stroje     
 • Typ stroje     
 • Osobní poznámka     
 • Oslovení     
 • Titul     
 • Křestní jméno     
 • Příjmení     
 • Ulice/č.     
 • PSČ/město     
 • Stát     
 • E-mail     
 • Telefon     
 • Preferovaný způsob kontaktu     
 • Newsletter     
 • Souhlas s využíváním osobních údajů společností APV GmbH za účelem zasílání novinek a informací o produktech.     
 • Souhlas s účastí ve hře o ceny     
 • Souhlas s ustanoveními na ochranu osobních údajů

bez zvláštního souhlasu výhradně pro účely splnění a zpracování věci, kvůli níž jste nás kontaktovali, a případných následných dotazů. Vaše osobní údaje shromažďujeme, zpracováváme a ukládáme výhradně v souladu s ustanoveními evropského práva na ochranu osobních údajů.

Doba uložení: 4 týdny

Právní důvod pro zpracovávání osobních údajů

Ze strany společnosti APV – Technische Produkte GmbH existuje oprávněný zájem na zpracovávání údajů, aby mohla zaručit realizaci předsmluvních opatření (např. zaslání nabídky), nebo za účelem splnění jednoho nebo více definovaných účelů (např. zasílání newsletterů).

Účel zpracování

Účelem zpracování vašich údajů je výhradně splnění a zpracování věci, kvůli níž jste nás kontaktovali, a případných následných dotazů. Vaše osobní údaje shromažďujeme, zpracováváme a ukládáme výhradně v souladu s ustanoveními evropského práva na ochranu osobních údajů.

 • Účel formuláře pro zákazníky APV: zveřejnění zkušeností s našimi produkty na základě souhlasu osoby, která údaje poskytla     
 • Účel objednacího formuláře: zpracování objednávky     
 • Účel formuláře pro odběr newsletteru: zasílání newsletterů     
 • Účel formuláře v rozdělovníku pro tisk: zasílání tiskových zpráv     
 • Účel formuláře pro uchazeče o zaměstnání: vyřízení úspěšného procesu žádosti o místo     
 • Účel kontaktního formuláře: úspěšné zpracování žádosti o kontakt

Doba uložení

Data jsou uložena po dobu 4 týdnů.

Vaše práva, právo na podání stížnosti

Dotčené osoby mají právo na poskytnutí informací o jejich osobních údajích a právo na jejich opravu. Toto právo můžete uplatnit neomezeně často, bezplatně vám však budou informace sděleny pouze jednou za kalendářní rok. U každého dalšího poskytnutí informací si vyhrazujeme právo účtovat vám související náklady. Dotčené osoby budou v takovém případě předem informovány. Dotčené osoby mají kromě toho v určitých případech právo na omezení zpracovávání a mohou rovněž odmítnout souhlas se zpracováním, resp. vyžádat si přenos jejich osobních údajů ve strukturované, strojově čitelné formě.

Pro dodržení práva na smazání údajů dotčených osob provedeme smazání osobních údajů, jakmile budou zpracovány pro účely, pro které byly shromážděny, a ostatními způsoby, jakmile již nebudou zapotřebí, resp. pokud již pro ně přestane existovat příslušný právní základ. Jsme však povinni dodržovat příslušné platné zákonné lhůty pro ukládání a uchovávání.

Pokud by dotčené osoby chtěly uplatnit svá práva podle popisu výše, musí nám svou žádost sdělit písemně. Aby bylo zabráněno zneužití práv dotčených osob neoprávněnými osobami, dotčené osoby nám musí vhodnou formou prokázat svoji identitu. Pokud by se dotčené osoby domnívaly, že naše zpracovávání jejich osobních údajů porušuje zákonné předpisy o ochraně osobních údajů nebo že byly jejich nároky z hlediska ochrany osobních údajů porušeny jiným způsobem, mají právo podat stížnost u rakouského úřadu pro ochranu osobních údajů:


Österreichischen Datenschutzbehörde
Wickenburggasse 8
1080 Wien
Telefon: +43 1 52 152-0
E-mail: dsb@dsb.gv.at
Web: https://www.dsb.gv.at

 

Šifrování TLS prostřednictvím https

Pro bezpečný přenos dat po internetu bez rizika odposlechu používáme https. Díky využití TLS (Transport Layer Security), šifrovacího protokolu pro bezpečný přenos dat po internetu, můžeme zajistit ochranu důvěrných dat. Použití tohoto zajištění přenosu dat rozpoznáte podle malého symbolu zámku vlevo nahoře v prohlížeči a podle použití schématu https jako součásti naší internetové adresy.

Data serveru

Z technických důvodů jsou mj. zaznamenávány následující údaje, které nám, resp. našemu poskytovateli internetového prostoru, předává váš internetový prohlížeč (takzvané log soubory serveru):

 • typ a verze prohlížeče,     
 • používaný operační systém,     
 • webová stránka, ze které jste nás navštívili (referrer URL),     
 • webová stránka, kterou jste navštívili,     
 • datum a čas vašeho přístupu,     
 • vaše IP adresa.

Tato anonymní data jsou ukládána odděleně od vašich případně zadaných osobních údajů, a proto neumožňují žádnou identifikaci konkrétní osoby. Jsou vyhodnocována pro statistické účely za účelem optimalizace naší internetové prezentace a našich nabídek.

Cookies

Naše webové stránky používají takzvané cookies. Jedná se o malé textové soubory, které jsou pomocí prohlížeče ukládány na vašem koncovém zařízení. Nezpůsobují žádné škody. Cookies používáme k přizpůsobování naší nabídky, aby byla uživatelsky příjemná. Některé soubory cookie zůstávají na vašem koncovém zařízení uložené, dokud je nesmažete. Umožňují nám rozpoznat váš prohlížeč při vaší příští návštěvě. Pokud si to nepřejete, můžete váš prohlížeč nastavit tak, aby vás o vytváření cookies informoval a abyste měli možnost je povolit v jednotlivých případech. Při deaktivaci cookies může být omezena funkčnost našich webových stránek.

Google Analytics s funkcí anonymizace

Naše webová stránka používá funkce služby pro analýzu webu Google Analytics od firmy Google, Inc., se sídlem v 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA („Google“). Za tímto účelem jsou používány soubory cookie, které umožňují analýzu používání webové stránky uživateli.

Informace zaznamenávané těmito soubory cookie, například čas, místo a četnost vašich návštěv webové stránky včetně vaší IP adresy, jsou předávány společnosti Google do USA a zde ukládány. Instalaci cookies můžete zabránit příslušným nastavením softwaru vašeho prohlížeče. Upozorňujeme však na to, že v takovém případě pravděpodobně nebudete moci v plném rozsahu využívat veškeré funkce našich webových stránek.

Provedete-li odpovídající nastavení ve vašem prohlížeči, žádné cookies nebudou ukládány.
Na našich webových stránkách používáme Google Analytics s funkcí anonymizace IP adres. Vaše IP adresa proto bude společností Google zkrácena a anonymizována již v rámci členských států Evropské unie nebo ostatních smluvních států dohody o Evropském hospodářském prostoru. Díky tomu bude možná již jen přibližná lokalizace.

Google tyto informace použije pro vyhodnocení vašeho používání našich webových stránek, sestavování zpráv o aktivitě na webu pro naši firmu a pro vykonávání dalších služeb souvisejících s využíváním webových stránek a internetu. Společnost Google také může tyto informace předat třetím stranám, pokud je to předepsáno zákonem nebo pokud třetí strany tyto údaje zpracovávají z pověření společnosti Google. Společnost Google podle svého prohlášení nebude v žádném případě spojovat vaši IP adresu s jinými údaji Google.
Společnost Google kromě toho nabízí možnost deaktivace pro nejběžnější internetové prohlížeče, která vám umožní lepší kontrolu nad tím, které údaje bude Google shromažďovat a zpracovávat. Pokud tuto možnost aktivujete, nebudou do Google Analytics předávány žádné informace o návštěvě webové stránky. Aktivace ovšem nezabraňuje zasílání informací nám nebo jiným službám pro analýzu webu, které případně využíváme. Další informace k možnosti deaktivace nabízené společností Google a k aktivaci této možnosti naleznete pod následujícím odkazem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Se společností Google, Inc., jsme uzavřeli příslušnou smlouvu ohledně zpracování shromažďovaných údajů. Zpracování dat probíhá na základě zákonných předpisů § 96 odst. 3 TKG a čl. 6 odst. 1 písmeno a (souhlas) a/nebo f (oprávněný zájem) DSGVO.

Naším zájmem je ve smyslu DSGVO (oprávněný zájem) vylepšování naší nabídky a naší prezentace na internetu. Jelikož je pro nás soukromí našich uživatelů důležité, údaje o uživatelích jsou pseudonymizovány. Údaje o uživatelích zůstávají uloženy po dobu 26 měsíců.

Google Adwords

Za účelem propagace našich webových stránek dále využíváme reklamní nástroj Google Adwords společnosti Google. V rámci toho používáme na našich webových stránkách analytickou službu Conversion Tracking firmy Google, Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, dále jen „Google“. Pokud jste se na naše stránky dostali prostřednictvím reklamy Google, do vašeho počítače se uloží soubor cookie. Cookies jsou malé textové soubory, které váš internetový prohlížeč ukládá do vašeho počítače. Tyto tzv. conversion cookies pozbývají platnosti po 30 dnech a neslouží k vaší osobní identifikaci. Pokud navštívíte některé z našich webových stránek a platnost souboru cookie dosud nevypršela, můžeme my a společnost Google rozpoznat, že jste jako uživatel klikli na některou naši reklamu umístěnou u Google a byli jste přesměrováni na naši stránku.

Informace zjišťované prostřednictvím conversion cookies slouží společnosti Google k sestavování návštěvních statistik pro naše webové stránky. Díky této statistice zjistíme celkový počet uživatelů, kteří na naši reklamu klikli, a také to, které z našich stránek si daný uživatel následně nechal zobrazit. My, resp. osoby zadávající reklamu prostřednictvím Google Adwords, však nezískáváme žádné informace, které by umožňovaly osobní identifikaci uživatelů.

Instalaci conversion cookies můžete zakázat příslušným nastavením vašeho internetového prohlížeče, například tak, že deaktivujete automatické ukládání souborů cookie obecně nebo že zablokujete konkrétně jen soubory cookie z domény googleadservices.com.
Související prohlášení o ochraně osobních údajů Google naleznete pod následujícím odkazem: https://services.google.com/sitestats/de.html

Google Fonts

Na našich internetových stránkách používáme Google Fonts firmy Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). K používání Google Fonts dochází bez autentifikace a do Google Fonts API nejsou zasílány žádné soubory cookie. Pokud máte účet u společnosti Google, během používání Google Fonts nejsou společnosti Google zasílány žádné vaše údaje z účtu. Google eviduje pouze používání CSS a používaných fontů a tato data bezpečně ukládá. Více k tomuto a dalším tématům naleznete na https://developers.google.com/fonts/faq. Jaké údaje Google zaznamenává a k čemu jsou tyto údaje využívány, to si můžete přečíst na https://www.google.com/intl/de/policies/privacy.

YouTube s rozšířeným režimem ochrany osobních údajů

Na našich internetových stránkách používáme komponenty (videa) firmy YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, náležející ke společnosti Google, Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Využíváme přitom opci poskytovanou firmou YouTube „– rozšířený režim ochrany osobních údajů –“.

Pokud vyvoláte stránku, na které se nachází vložené video, bude navázáno spojení se servery YouTube a obsah videa se zobrazí na internetové stránce sdílením do vašeho prohlížeče.

Podle informací YouTube jsou v „– rozšířeném režimu ochrany osobních údajů –“ serveru YouTube předávána data, zejména kterou naši internetovou stránku jste navštívili, pouze pokud si prohlížíte video. Pokud jste současně přihlášeni na YouTube, budou tyto informace přiřazeny k vašemu uživatelskému účtu na YouTube. Můžete tomu zabránit tím, že se před návštěvou našich webových stránek ze svého účtu odhlásíte.

Další informace ohledně ochrany osobních údajů na YouTube poskytuje společnost Google pod následujícím odkazem:

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Instagram

Na našich webových stránkách používáme službu Instagram. Instagram je služba společnosti Instagram, Inc. Prostřednictvím vloženého „Insta“ tlačítka na našich stránkách získá Instagram informaci, že jste si zobrazili příslušnou stránku z naší webové prezentace. Pokud jste na Instagramu přihlášeni, Instagram může tuto návštěvu na naší stránce přiřadit k vašemu instagramovému účtu a tyto údaje tak propojit. Údaje zprostředkované při kliknutí na „Insta“ tlačítko jsou společností Instagram ukládány. Ohledně účelu a rozsahu shromažďovaných údajů, jejich zpracovávání a využívání a ohledně vašich souvisejících práv a možností nastavení na ochranu vašeho soukromí naleznete další informace v pokynech pro ochranu osobních údajů společnosti Instagram, které si můžete přečíst zde: https://help.instagram.com/155833707900388.

Chcete-li společnosti Instagram zabránit v přiřazení vaší návštěvy našich stránek k vašemu instagramovému účtu, musíte se před návštěvou našich stránek z vašeho instagramového účtu odhlásit.

Facebook Pixel

Na těchto webových stránkách používáme službu Facebook Pixel společnosti Facebook, sociální sítě firmy Facebook Ireland, Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland. Kód implementovaný na této stránce může vyhodnocovat chování návštěvníků, kteří se na tuto stránku dostali na základě reklamy na Facebooku. Tyto údaje mohou být používány k vylepšování reklam na Facebooku a jsou zaznamenávány a ukládány společností Facebook. Do zaznamenaných údajů nemůžeme nahlížet, jsou využitelné pouze v rámci přepínání reklamních sdělení. Při používání kódu Facebook Pixel jsou rovněž ukládány soubory cookie. Na základě používání funkce Facebook Pixel je při návštěvě této webové stránky informována společnost Facebook, aby návštěvníkům na Facebooku mohly být zobrazovány vhodné reklamy. Máte-li účet u společnosti Facebook a jste přihlášeni, návštěva této webové stránky bude přiřazena k vašemu uživatelskému účtu na Facebooku. Jak je funkce Facebook Pixel využívána pro reklamní kampaně, to se dozvíte na https://www.facebook.com/business/learn/facebook-ads-pixel. Vaše nastavení pro reklamní sdělení na Facebooku můžete změnit na https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen pokud jste na Facebooku přihlášeni. Na http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement můžete spravovat vaše preference ohledně personalizované on-line reklamy. Můžete zde deaktivovat nebo aktivovat několik poskytovatelů najednou nebo provést nastavení pro jednotlivé poskytovatele. Více informací ohledně zásad používání dat společnosti Facebook naleznete na https://www.facebook.com/policy.php.

Newsletter

Na našich stránkách vám nabízíme možnost odběru našeho newsletteru. V tomto newsletteru pravidelně informujeme o našich nabídkách. Abyste mohli náš newsletter odebírat, potřebujete platnou e-mailovou adresu. U vámi uvedené e-mailové adresy proto ověříme, zda jste jejím skutečným majitelem, resp. zda si její majitel vyžádal odběr newsletteru. Při vašem přihlášení k odběru našeho newsletteru uložíme vaši IP adresu a datum a čas vašeho přihlášení. Tyto údaje slouží jako zabezpečení na naší straně pro případ, ze vaši e-mailovou adresu zneužije cizí osoba a přihlásí se k odběru newsletteru bez vašeho vědomí. Takto zaznamenané údaje jsou využívány výhradně pro odběr našeho newsletteru. Údaje nejsou předávány třetím stranám. Nedochází ani k porovnávání takto zaznamenaných dat s údaji, které byly případně zaznamenány jinými součástmi našich stránek. Odebírání tohoto newsletteru můžete kdykoli zrušit. Podrobnosti naleznete v potvrzovacím e-mailu a v každém jednotlivém newsletteru.

Používání reCAPTCHA

Pro zabezpečení zadávacích formulářů na naší straně používáme službu reCAPTCHA firmy Google, Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, dále jen „Google“. Díky využívání této služby lze rozlišit, zda příslušné zadání provedl člověk, nebo zda dochází ke zneužití automatizovaným strojovým zpracováním.

Podle našich znalostí jsou společnosti Google předávány následující údaje: referrer URL, IP adresa, chování návštěvníka webové stránky, informace o operačním systému, prohlížeči a době prodlevy, cookies, pokyny pro zobrazení a skripty, chování uživatele při zadávání a pohyby myši v oblasti zaškrtávacího políčka reCAPTCHA.

Google takto získané informace používá mimo jiné k digitalizaci knih a jiných tiskovin a k optimalizaci služeb, jako jsou Google Street View a Google Maps (např. rozpoznání čísel domů a názvů ulic).

IP adresa zaznamenaná v rámci reCAPTCHA nebude spojována s dalšími daty Google, ledaže byste byli v okamžiku použití plug-inu reCAPTCHA přihlášeni na vašem účtu Google. Chcete-li toto předávání a ukládání údajů o vás a vašem chování na našich internetových stránkách prostřednictvím Google zakázat, musíte se před návštěvou našich stránek, resp. před použitím plug-inu reCAPTCHA odhlásit z účtu Google.Využívání informací získaných prostřednictvím služby reCAPTCHA probíhá podle podmínek používání dat Google:

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

Vaše práva

Ze zásady máte právo na poskytnutí informací, opravu, smazání, omezení, přenositelnost dat, odvolání a nesouhlas. Pokud se domníváte, že zpracovávání vašich údajů porušuje právo na ochranu osobních údajů nebo že byly vaše nároky z hlediska ochrany osobních údajů porušeny jiným způsobem, prosíme vás, abyste se obrátili nejprve na nás. Podnikneme vše, abychom možné porušení napravili. Stížnost můžete rovněž podat u kontrolního úřadu. V Rakousku se jedná o úřad pro ochranu osobních údajů.

S vašimi žádostmi v souvislosti s ochranou osobních údajů se prosím obracejte na:

Oddělení pro elektronické zpracování dat – EDV-Abteilung

APV - Technische Produkte GmbH
Dallein 15
AT - 3753 Hötzelsdorf
Österreich

Tel.: +43 (0)2913 8001
datenschutz@apv.at