Setí a rozmetání

Profesionální výsev se stroji APV!

Bodově přesné dávkování při nejlepším příčném rozptylu je základem pro úspěšný výsev.

 

 


Vyberte si vhodný produkt pro vaši oblast použití


Půda

Vaše půda vám poděkuje, když se o ni budete dobře starat. Zakrytí půdy a ochrana proti erozi přitom stojí na prvním místě. Výsevem meziplodin můžete rozvolnit sled vašich plodin a aktivovat půdní život. Správným výběrem druhů rostlin mohou být prokypřena zhutnělá místa a doplněn dusík do půdy – tím lze enormně zvýšit úrodnost půdy. Ušetřete si dodatečnou pracovní operaci se secím zařízením a aplikujte vaše meziplodiny rozmetadly nebo pneumatickými secími zařízeními od firmy APV.

 

 


Pěstování meziplodin

Ať už se jedná o biologický, nebo konvenční způsob hospodaření, ohledně tématu pěstování meziplodin jsou všichni zemědělci zajedno: Vyplatí se. Využitím meziplodin podpoříte zdraví a úrodnost půdy, takže budete moci využít její plný potenciál.

 

Výhody pěstování meziplodin:

  • Potlačení růstu plevelů a škůdců (úspora prostředků na ochranu rostlin)     
  • Účinek snižující erozi díky zakrytí půdy a zlepšení drobivosti     
  • Zvýšení biologické aktivity a podpora půdního života     
  • Navýšení podílu humusu obohacením o snadno rozložitelnou organickou hmotu     
  • Zelené hnojení nebo získání krmiva pro zvířataPodsevy

Důležitým účelem použití meziplodin jsou podsevy. Také zde je kladen hlavní důraz na zakrytí půdy pro minimalizaci eroze. Vzrůstnost krycí plodiny a podsevu by měla být vzájemně sladěna, aby se navzájem nepotlačovaly. Při pěstování obilí jsou často používány směsi jetele a travin, které se po sklizni hlavní plodiny používají jako pícniny. Při pěstování vína jsou naproti tomu většinou využívány směsi svazenky, pohanky a hrachoru.

 

Jelikož při pěstování kukuřice zůstává půda často delší dobu nezakrytá, také zde hraje podsev velkou roli. Půdní eroze působením větru, ale i vody při přívalových deštích (především ve svahu) nesmí být podceňována. Jako prevence je často využíván výsev travin mezi řádky kukuřice.