Hvězdicový Kultivátor RC 600 | 900 | 1200 M1

Hvězdicový kultivátor RC (Rotary Crusher) je perfektní zařízení pro péči o plodiny společně s vysokým plošným výkonem.

PRINCIP FUNKCE

Díky optimálnímu poměru mezi počtem radličkových hvězdic a hmotností je mimořádně vhodný k rozrušení půdního škraloupu. Každá radličková hvězdice může na půdu působit až 30 kg. Jedinečná konstrukce umožňuje téměř konstantní tlak nástroje po celé trase. Tlak je sériově nastavitelný hydraulicky.

PŘESNĚ

 • Plynulé rozrušení půdního škraloupu
 • Konstantní tlak po celé dráze pružiny
 • Dobré přizpůsobení půdě
 • Originální radličkové hvězdice Yetter
 • Každá radličková hvězdice je samostatně zavěšena a uložena
 • Rovnoměrný pracovní výsledek na celém pracovním záběru
 • Dobrý pracovní výsledek také v jízdních pruzích

VŠESTRANNÝ

 • Volitelný hydraulický sekční výsuv každého 1,5 m širokého pracovního pole
 • Vysoký pracovní tlak až 30 kg na hvězdici

 • Vhodné také pro plodiny na hrůbcích

 • Těžiště zařízení v blízkosti traktoru → snižuje potřebu zvedací síly

 • Lze použít všestranně:

  - Zařízení pro péči o plodiny
  - Rozrušovač půdního škraloupu
  - Pěstování meziplodin
  - Omezení meziplodin
  - Klíčení samovolně rostoucího obilí/řepky

POHODLNĚ

 • Vysoký plošný výkon
 • Inovativní koncept rámu s kompaktním skládáním • Vysoká kvalita zpracování
 • Vysoký pracovní tlak až 30 kg na hvězdici
 • Ochranná mřížka proti kamenům
 • Spolehlivé odstranění plevele
 • Hydraulické nastavení pracovního tlaku
 • Hydraulická přepravní pojistka

Oblasti použití
Hvězdicový kultivátor


Pro skládání jsou nutné dva dvojčinné ovládací moduly (RC 600 M1).
Pro skládání jsou nutné tři dvojčinné ovládací moduly (RC 900 M1, RW 1200 M1).


 

Povězte nám o vašich zkušenostech se stroji APV!

Do formuláře