Péče o kulturu

Takto zůstane váš porost čistý!

Rozrušení půdního škraloupu a současná eliminace nežádoucích plevelů – péče o kultury je se stroji APV hračkou!


Vyberte si vhodný produkt pro vaši oblast použití


Mechanická regulace plevele se vyplatí

Hvězdicový kultivátor (RH) – stroj s rotujícími prsty bran, které lze přenastavit až o 30 stupňů ve směru jízdy – je vhodný pro porosty vysévané do mulče. Rotující kypřicí kotouče zavalují nebo vykořeňují plevel, podporují tvorbu nových výhonů u kultury, zapracovávají kyslík do půdy a rozrušují tvrdý půdní škraloup. Díky rotaci kotoučů se na prstech nezachycují rostlinné ani půdní zbytky.

 


Lepší dýchání půdy

Prsty polních bran AS pronikají při vláčení do půdy maximálně dva až tři centimetry, aby narušily a rozdrobily svrchní půdní krustu. Podporují tak lepší dýchání půdy a přerušují kapilaritu. Hlavní pozornost je však zaměřena na likvidaci nežádoucích plevelů. Při tažení prstů po povrchu půdy dochází k vytrhání plevele, který se nachází v rané i pozdní fázi klíčení, a k jeho odložení na povrch půdy. Zde plevel zasychá a odumírá. Takto lze zlikvidovat přibližně 90 procent klíčenců plevele v porostu.

 


Vývojová stadia plevelů

Při vláčení zasahují prsty do povrchu půdy a v první řadě zasypávají klíčence plevelů. Kyprá, drobivá, nerozbahněná půda je proto mimořádně důležitá. Čím menší jsou klíčence plevelů, tím je vláčení efektivnější. Nejlepšího účinku je dosahováno, když ještě téměř nejsou vidět, tzn. ve velmi raném stadiu klíčení. Jakmile jednou plevely překročí stadium 2 (až 4) listů, použití bran bývá většinou neúspěšné.