Louky a pastviny

Profesionální péče o louky a pastviny se stroji APV!

Faktor úspěšnosti č. 1 pro majitele luk a pastvin: Louka s dostatkem živin je nejlepším základem pro dostatečnou úrodu píce.


Vyberte si vhodný produkt pro vaši oblast použití


Proč by měly být louky a pastviny zpracovávány?

Při intenzivním využívání luk a pastvin s častějším sečením je nezbytné o ně pečovat, průběžně je provzdušňovat a opakovaně dosévat nové traviny.

 

 


Výhody zpracování luk a pastvin bez orby

Zpracování luk a pastvin bez orby je nejjednodušší a nejlevnější cestou k dosažení jejich lepšího stavu. Jedná se o ekonomicky a ekologicky zajímavou alternativu ke zpracování mezerovitých a z hlediska rostlinné skladby oslabených luk a pastvin za pomoci orby.

 

U zemědělských firem je krmivo z vlastních luk a pastvin dobrým a výhodným základem pro chov dobytka. Cílem opatření pro zlepšení a obnovu travních porostů je zachování, resp. obnovení trvale zdravého a výnosného porostu a tím produkce kvalitní píce v dostatečném množství.