GP 300 M1

Profi luční brány odpovídají dnešním požadavkům na intenzivní péči o louky a pastviny v profesionálních firmách a u smluvních poskytovatelů. Díky jedinečné kombinaci silných 12milimetrových a 8milimetrových prstů je trávník optimálně zpracován. Vlečený válec zajišťuje zpětné utužení a přitužení půdy pro výsev.

 

Způsob funkce

S profi lučními bránami provedete všechny pracovní kroky při péči o zatravněné plochy během jediného přejezdu. Kombinují totiž funkci bran a válce. Smyk vyrovná krtiny a rovnoměrně rozptýlí zeminu. Díky této přípravě mohou prsty bran optimálně pracovat, vyčešou plevel a travní plsť a provzdušní drny. Pomocí secího zařízení můžete do otevřené půdy nasít požadovaná semena pícnin a válec následně zatlačí osivo do půdy.

PŘESNOST

  • Profi luční brány jsou z pěstebního hlediska nejefektivnější metodou dosevu
  • Pomocí odpruženého zarovnávacího plechu můžete vyrovnat krtiny nebo nerovnosti

VŠESTRANNOST

  • Kombinace 5 pracovních kroků (rovnání, vyvláčení, setí, zavláčení a válcování) v jedné operaci!
  • Možnost kombinace profi lučních bran APV s pneumatickým secím zařízením od firmy APV.
  • Rozmanité možnosti nastavení: dosažení optimálního výsledku v souladu s veškerými požadavky

KOMFORT

  • Válec i brány mohou být zvednuty pro zatížení druhého pracovního nástroje dodatečnou hmotností.

Oblasti použití
GP 300 M1

Profi luční brány
GP 300 M1 v akciZákazníci APV o GP 300 M1

GP 300 M1
Široká škála aplikací

Specializace na farmy: Zemědělství, chov skotu, chov koní, chov drůbeže, výroba krmiv

Země: Česká republika (CZ)

Shrnutí: Jsem soukromě hospodařící zemědělec v ekologickém režimu. Prutové brány od firmy APV používám jak při obnově (dosevu) trvalých travních porostů, tak i při jejich pravidelné jarní údržbě. V neposlední řadě také pro setí meziplodin po sklizni obilovin. Polní prutové brány zase používám při péči o obiloviny. Oba stroje fungují skvěle a jsem s nimi velmi spokojen. Mají opravdu široké uplatnění.

Jazyk originálu: čeština

 

Stroj si zaslouží obrovskou pochvalu.

Zaměření podniku: Zemědělství, chov koní, výroba krmiv, chov skotu.

Země: Česká republika

Zpráva z terénu / novinky:Polní hospodářství, Chov koní, Pěstování krmiva, Chov skotu Stroj využívám k péči o trvalé travní porosty a pro setí meziplodin. Zkušenost mám zatím dobrou.

 

Povězte nám o vašich zkušenostech se stroji APV!

k Formuláři