PS 120 M1 D I PS 200 M1 D I PS 300 M1 D

Naše pneumatická secí zařízení jsou dodávána rovněž ve speciálním provedení vhodném pro aplikaci hnojiv. Při práci s hnojivy můžete využít výhod konstrukce odolné vůči korozi a snadné manipulace s našimi zařízeními PS. Přesná aplikace osiva, hnojiva a granulátů na ochranu rostlin vám pomůže dosáhnout nejlepších výnosů. S pneumatickými secími zařízeními z edice pro hnojení od firmy APV můžete osivo aplikovat efektivně a ekologicky. PS 120, 200 a 300 M1 D jsou profesionální stroje pro použití v malých a středně velkých firmách. Liší se objemem zásobníku.

 

Způsob funkce

Aplikovaný materiál je elektricky řízeným výsevním hřídelem dopravován ze zásobníku osiva do vzduchového kanálu. Odtud je materiál pomocí ventilátoru veden plastovými hadicemi k odrážecím plechům a rovnoměrně aplikován blízko u země. Díky tomu je možná přesná aplikace materiálu i za větrného počasí!

PŘESNOST

 • Hermetické utěsnění speciálně pro aplikaci hnojiv, mikrogranulátů a pesticidů     
 • Přesný příčný rozptyl v celé pracovní šířce     
 • Bodově přesná aplikace rozmetaného materiálu nezávisle na větru     
 • Celé zařízení je vzduchotěsné a odolné proti korozi: Všechny díly s práškovou povrchovou úpravou jsou chráněny kataforézním lakem (standard v automobilovém průmyslu).     
 • Všechny normované díly, čechrač a nastavení polohy kartáče jsou vyrobeny z ušlechtilé oceli.

VŠESTRANNOST

 • Rozmanité možnosti přizpůsobení zařízení PS vašim potřebám díky velkému výběru zásobníků, výsevních hřídelů, typů ventilátorů, vývodů atd.     
 • Univerzální možnosti montáže na téměř všechny stroje, např. secí zařízení, stroje pro ošetřování kultur, stroje pro zpracování půdy nebo sklízecí mlátičky – nezávisle na výrobci     
 • Secí zařízení lze využít také pro výsev meziplodin

KOMFORT

 • Vynášené množství osiva přizpůsobené rychlosti a správa pohybu na souvrati pomocí senzoriky1 (volitelně)     
 • Jednoduché nastavení a komfortní zkouška výsevku.     
 • Díky kompaktním rozměrům ideální pro stroje s omezeným disponibilním prostorem (např. skládací zařízení)

1Pro použití s řídicím modulem 5.2 a 6.2.

 

Oblasti použití
PS 120 M1 D I PS 200 M1 D I PS 300 M1 D

 

Pneumatické secí zařízení v akci


Zákazníci APV o PS 120 M1 D I PS 200 M1 D I PS 300 M1 D

PS 200 M1 D
Špičkové zařízení

Stěžejní body farmy: Zemědělství na orné půdě

Země: Německo (DE)

Závěr: Špičkové zařízení. Používám jej pro migrogranulát v kukuřici a pro meziplodiny (Biostriptill).

Jazyk originálu: němčina

 

Povězte nám o vašich zkušenostech se stroji APV!

k Formuláři