PS 300 M1 D TWIN

Secí zařízení PS 300 M1 D TWIN umožňuje aplikaci dvou zcela rozdílných druhů osiv/semen jedním strojem. Zásobník je uprostřed rozdělený přepážkou. Každá strana výsevního hřídele může být ovládána samostatně pomocí řídicího modulu 5.7, čímž lze zajistit přesné dodržení aplikovaného množství.

 

Způsob funkce

Zásobník o objemu 300 l je středovou přepážkou rozdělen na dvě komory po 150 l. Secí zařízení PS je vybaveno děleným výsevním hřídelem, který je poháněn dvěma nezávislými převodovými motory. Jednu polovinu výsevního hřídele lze osadit jemnými a druhou polovinu hrubými secími koly. Díky tomu je možná přesná aplikace dvou různě velkých materiálů v různých množstvích. Vzduchové klapky umožňují přizpůsobit množství vzduchu pro různé vysévané materiály. Řídicí modul 5.7 umožňuje ovládat každou polovinu výsevního hřídele zvlášť. Díky tomu je rovněž možné provádět zkoušku výsevku pro každou polovinu výsevního hřídele. Další funkcí je použití dvou snímačů stavu naplnění pro určení toho, zda je některá z polovin zásobníku prázdná.

PŘESNOST

  • Kompletně odolné proti korozi (kataforézní lak) jako pneumatická secí zařízení z edice pro hnojení     
  • Obecně lepší utěsnění než u standardního PS     
  • Dělený ocelový zásobník     
  • Dělený výsevní hřídel, každá část s převodovým motorem

VŠESTRANNOST

  • Aplikace hnojiv, mikrogranulátů, pesticidů a meziplodin     
  • Univerzální možnosti montáže na stroje pro zpracování půdy, secí zařízení nebo stroje pro ošetřování kultur – nezávisle na výrobci.

 

KOMFORT

  • Vynášené množství osiva přizpůsobené rychlosti a správa pohybu na souvrati pomocí senzoriky1 (volitelně)     
  • Monitorování stavu naplnění1 v obou polovinách zásobníku     
  • Každý výsevní hřídel se vzduchovou klapkou pro individuální regulaci vzduchu     
  • Pohon čechrače ozubeným kolem (lze vypnout)

 


1Pro použití s řídicím modulem 5.7

 

Oblasti použití
PS 300 M1 D

Pneumatické secí zařízení TWIN
v akci


Zákazníci APV o PS 300 M1 D TWIN

Povězte nám o vašich zkušenostech se stroji APV!

k Formuláři