PS 800 M1 D

PS 800 M1 D vykazuje s kapacitou 800 litrů největší objem zásobníku mezi pneumatickými secími zařízeními v edici pro hnojení. Všechny součásti jsou dokonale přizpůsobeny požadavkům na intenzivní používání. Stroj je proto vybaven 16 vývody, silným hydraulickým ventilátorem, ocelovým zásobníkem a mnoha dalšími funkčními prvky.

 

Způsob funkce

Aplikovaný materiál je elektricky řízeným výsevním hřídelem dopravován ze zásobníku osiva do vzduchového kanálu. Odtud je materiál pomocí ventilátoru veden plastovými hadicemi k odrážecím plechům a rovnoměrně aplikován blízko u země. Díky tomu je možná přesná aplikace materiálu i za větrného počasí!

PŘESNOST

 • Hermetické utěsnění speciálně pro aplikaci hnojiv, mikrogranulátů a pesticidů     
 • Přesný příčný rozptyl v celé pracovní šířce     
 • Bodově přesná aplikace rozmetaného materiálu nezávisle na větru     
 • Celé zařízení je vzduchotěsné a odolné proti korozi: Všechny díly s práškovou povrchovou úpravou jsou chráněny kataforézním lakem (standard v automobilovém průmyslu).     
 • Všechny normované díly, čechrač a nastavení polohy kartáče jsou vyrobeny z ušlechtilé oceli.

 

VŠESTRANNOST

 • Univerzální možnosti montáže na téměř všechny stroje, např. secí zařízení, stroje pro péči o kulturu nebo stroje pro zpracování půdy – nezávisle na výrobci.
 • Secí zařízení lze využít také pro výsev meziplodin

KOMFORT

 • Vynášené množství osiva přizpůsobené rychlosti a správa pohybu na souvrati pomocí senzoriky1 (volitelně)     
 • Jednoduché nastavení a komfortní zkouška výsevku.     
 • Snímač stavu naplnění1, který včas upozorní na doplnění hnojiva nebo osiva     
 • Výsev velkého množství osiva na hektar     
 • Druhý výsevní hřídel je vždy k dispozici v parkovací poloze     
 • Méně časté doplňování díky velkému zásobníku     
 • Snadnější plnění díky velkému otvoru zásobníku pro plnění Big Bag vaky

1Pro použití s řídicím modulem 5.2 a 6.2.

 

Oblasti použití
PS 800 M1 D


Zákazníci APV o PS 800 M1 D

Povězte nám o vašich zkušenostech se stroji APV!

k Formuláři