AS 1200 M1

Rozhodující práci vykonávají 7mm prsty polních bran AS 1200 M1 rozmístěné v rozteči 31,25 mm v 6 řadách. Hlavním úkolem je likvidace nežádoucích plevelů.

 

Způsob funkce

Prsty AS 1200 M1 při vláčení pronikají do půdy maximálně 2–3 cm, aby narušily a rozdrobily svrchní půdní krustu. Podporují tak lepší dýchání půdy a přerušují kapilaritu. Hlavní úloha při vláčení však spočívá v likvidaci plevele. Při tažení prstů po povrchu půdy dochází k vytrhání plevele, který se nachází v rané i pozdní fází klíčení, a k jeho odložení na povrch půdy. Zde poté plevel zasychá a odumírá. Takto lze zlikvidovat přibližně 90 % klíčenců plevele v porostu.

PŘESNOST

 • Rovnoměrný výsledek práce
 • Nezávislé přizpůsobování každého jednotlivého pole bran konturám půdního povrchu
 • Větší úhel zahnutí prstů pro nejlepší výsledek vláčení
 • Nepřetržité přizpůsobování polí bran půdě díky řetězovému závěsu
 • Rovnoměrný přítlak vidlic na pole bran v případě nerovností podkladu díky nezávislému zavěšení a bočnímu vyrovnání každé jednotlivé vidlice

VŠESTRANNOST

 • Možnost montáže 6mm, 7mm a 8mm prstů
 • Hmatací kola, která lze přizpůsobit rozchodu kol stroje

KOMFORT

 • O 20 mm delší opotřebitelný konec prstů – delší životnost
 • Jemné skládání díky vačkovému řízení a delším hydraulickým válcům
 • Záchytné třmeny dolních táhel pro snadnější připojení bran
 • Centrální nastavování prstů každého pole s lehkým chodem díky spojům bez použití šroubů
 • Automatické otáčení bočních polí díky paralelnímu vedení

Oblasti použití
AS 1200 M1

Polní brány v akci
Zákazníci APV o AS 1200 M1

AS 1200 M1
Přesné možnosti nastavení

Země: Rakousko (AT)

Závěr: Přesné možnosti nastavení. Super pracovní výsledky a velmi dobrý účinek na plevel.

Jazyk originálu: němčina

 

Povězte nám o vašich zkušenostech se stroji APV!

k Formuláři