AS 600 M1

Rozhodující práci vykonávají 7mm prsty polních bran AS 600 M1 rozmístěné v rozteči 31,25 mm v 6 řadách. Hlavním úkolem při vláčení je odstranění plevelů.

 

Způsob funkce

Prsty při vláčení pronikají do půdy maximálně 2–3 cm, aby narušily a rozdrobily svrchní půdní krustu. Tímto způsobem podporují lepší dýchání půdy a přerušují kapilaritu. Hlavní přínos však spočívá v likvidaci plevele. Přirozeným způsobem, tedy vytržením z půdy a odložením pro zaschnutí, je zlikvidováno 90 % klíčenců plevele.

PŘESNOST

 • Rovnoměrný výsledek práce
 • Nezávislé přizpůsobování každého jednotlivého pole bran konturám půdního povrchu
 • Větší úhel zahnutí prstů pro nejlepší výsledek vláčení
 • Nepřetržité přizpůsobování polí bran půdě díky řetězovému závěsu
 • Rovnoměrný přítlak vidlic na pole bran v případě nerovností podkladu díky nezávislému zavěšení a bočnímu vyrovnání každé jednotlivé vidlice

VŠESTRANNOST

 • Možnost montáže 6mm, 7mm a 8mm prstů
 • Hmatací kola, která lze přizpůsobit rozchodu kol stroje
 • Možnost rozšíření AS 600 na 9 m pomocí příruby

KOMFORT

 • O 20 mm delší opotřebitelný konec prstů – delší životnost
 • Jemné skládání díky vačkovému řízení a delším hydraulickým válcům
 • Záchytné třmeny dolních táhel pro snadnější připojení bran
 • Centrální nastavování prstů každého pole s lehkým chodem díky spojům bez použití šroubů
 • Automatické otáčení bočních polí díky paralelnímu vedení

Oblasti použití
AS 600 M1

Polní brány v akci
Zákazníci APV o AS 600 M1

Povězte nám o vašich zkušenostech se stroji APV!

k Formuláři